Kullanım Koşulları

Son Güncellenme: 14 Eylül 2018

Bu Kullanım Koşulları (“Koşullar”), hem sizin tarafınızdan ve Le Pain Quotidien (“LPQ”, “biz” veya “bizim”) tarafından hem de sizinle Le Pain Quotidien arasında imzalanır ve bu Koşulların göründüğü web sitesinin (https://www.lepainquotidien.com) (“Site”) tamamını veya bir kısmını ve ayrıca tüm diğer onaylı web sitelerini, mobil uygulamaları veya diğer çevrimiçi hizmetleri ya da programları kullanımınız ve bunlara erişiminiz üzerinde bağlayıcıdır (Site ve yukarıda bahsi geçenlerin tamamı, hep birlikte “Hizmetler” olarak anılacaktır).

LÜTFEN BU KOŞULLARI DİKKATLİCE OKUYUN. HİZMETLERİ KULLANARAK VEYA HİZMETLERE ERİŞEREK BU ŞART VE KOŞULLARI OKUDUĞUNUZU AYRICA BUNLARA BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMEKTESİNİZ. BU KOŞULLARI KABUL ETMEMENİZ HALİNDE LPQ, TARAFINIZA HİZMET ERİŞİMİ VEYA KULLANIMI SUNMAK İSTEMEYECEK OLUP HİZMETLERE ERİŞEMEZ VEYA HİZMETLERİ KULLANAMAZSINIZ.

Hizmetler, 16 yaşında veya daha büyük kullanıcılara yöneliktir. Hizmetleri kullanarak, yukarıdaki uygunluk gerekliliklerinin tamamını yerini getirdiğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu gerekliliklerin tamamını yerine getirmemeniz halinde, Hizmetlere erişemez veya Hizmetleri kullanamazsınız.

Bu Koşulları, kendi yegane takdirimize bağlı olarak, muhtelif zamanlarda değiştirebilir veya tadil edebiliriz. Ayrıca “Son Güncelleme” yürürlük tarihi ile güncellemiş Koşulları yayınlayacağız. Herhangi bir değişiklik veya düzeltme, yayınlanması üzerine anında yürürlüğe girecek olup bundan sonra Hizmetlere yapılacak her erişime ve Hizmetlerin her kullanımına uygulanacaktır. Revize edilmiş Koşulların yayınlanmasını takiben devam eden Hizmet erişiminiz ve kullanımınız, güncellenmiş Koşulları kabul ve tasdik ettiğiniz anlamına gelmektedir. Sonuç olarak, sizi zaman zaman bu sayfayı kontrol etmeye teşvik ediyoruz böylece sizin için bağlayıcı olan değişikliklerden haberdar olursunuz. Değiştirilmiş veya düzeltilmiş Koşulları kabul etmemeniz durumunda Hizmetleri kullanamazsınız.

HİZMETLERİN KULLANIMI

Hizmetlere ve metin, grafikler, görüntüler, fotoğraflar, videolar, kullanıcı ara yüzleri, görsel ara yüzler, ticari markalar, logolar, uygulamalar, programlar, bilgisayar kodu ve diğer bilgiler (hep birlikte “İçerik”) dahil Hizmetlerde bulunan veya Hizmetlerden erişilebilen tüm içeriğe erişiminiz ile bunları kullanımınız, açık bir şekilde bu Koşullara uymanıza bağlıdır.

Hizmetleri, aşağıdaki amaçlarla kullanamayabilir veya Hizmetlere erişemeyebilirsiniz: (a) Koşullarca yasaklanmış; (b) geçerli kanunu ihlal eden; (c) Hizmetlere veya Hizmetler vasıtasıyla zarara neden olan; (d) herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal eden; (e) karalayıcı, onur kırıcı, kötüleyici, müstehcen, pornografik, uygunsuz, ahlaksız, açık saçık, taciz edici, tehditkâr, kışkırtıcı, düzmece veya başka şekilde itiraz edilebilir olan; (f) öğelerin veya hizmetlerin LPQ’nun yazılı ön muvafakati olmaksızın ticari olarak yeniden satışı ile sonuçlanan ya da (g) Hizmetlerin çalışmasını fiilen etkileyen veya kesintiye uğratan ya da etkilemeye veya kesintiye uğratmaya çalışan.

Ek olarak: (a) Hizmetler üzerindeki herhangi bir materyalin izlenmesi veya kopyalanması dahil herhangi bir amaçla Hizmetlere erişmek için robot, örümcek veya diğer otomatik cihaz, süreç veya araç kullanmamayı; (b) virüs, Trojan atı, solucan, yazılım bombası veya kötücül ya da teknolojik olarak zararlı başka materyalleri içeri sokmamayı; (c) herhangi bir şekilde Hizmetlerin çalışmasına veya barındırmasına müdahale etmemeyi veya Hizmetlerin, Hizmetlerin depolandığı sunucunun veya herhangi bir sunucunun, bilgisayarın veya Hizmetlere bağlı veri tabanının herhangi bir kısmına yetkisiz erişim elde etmeye, bunlara müdahale etmeye, bunlara zarar vermeye veya bozmaya çalışmamayı; (d) Hizmetlerin kaynak kodu veya çalışma yöntemi veya Hizmetlerde gömülü ticari sırlar üzerinde tersine mühendislik yapmamayı, bunları kaldırmamayı, parçalara ayırmamayı veya başka şekilde bunlardan türev elde etmemeyi ya da (e) Hizmetlerin herhangi bir kısmına erişimi kısıtlaması amaçlanan teknolojik koruma tedbirlerinden kaçınmaya ya da aşmaya çalışmamayı kabul etmektesiniz.

Hizmet Süresi dahil herhangi bir Hizmeti, muhtelif zamanlarda, kendi yegane takdirimize bağlı olarak herhangi bir bildirimde bulunmaksızın sonlandırabilir veya değiştirebiliriz. Ayrıca, kendi yegane takdirimize bağlı olarak herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Hizmetler aracılığıyla açıklanan ve/veya gösterilen ürün özelliklerini sonlandırabilir veya değiştirebiliriz.

KULLANICILAR VE HESAPLAR

Hizmetlerimizin belirli alanlarına katılım için bir hesaba kayıt olmanız gerekecektir. Bir hesap oluşturduğunuzda bir kullanıcı adı ve şifre seçmeniz istenebilir. Hesabınıza üçüncü taraf izin yöntemleri ile erişebilirsiniz (örneğin sosyal medya hesabı). Bir hesap oluştururken şunları kabul etmektesiniz: (a) sadece bir hesap oluşturmak; (b) doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz bilgi sunmak; (c) bilgilerinizi güncel ve doğru tutmak; (d) şifrenizi ve hesabınıza erişimi korumak; (e) hesabınızın güvenliğinin ihlal edildiğini veya tehlikeye atıldığını fark etmeniz ya da bundan şüphelenmeniz halinde bizi bilgilendirmek ve (f) size kayıtlı herhangi bir hesap altında vuku bulan tüm faaliyetlerin sorumluluğunu almak ve hesabın izinsiz kullanımının tüm risklerini kabul etmek. Hesabınız, kullanıcı adınız ve şifreniz, sadece sizin kişisel kullanımınız içindir. Hesabınız, kullanıcı adınız ve şifreniz ile gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden, hesabınıza erişmek için kullanılabilecek diğer bilgilerden ve tüm bunların gizliliğini korumaktan sorumlu tek kişi sizsiniz. Siz, sadece, bu Koşullara uyulması dahil Hizmetlerin hesabınızla bağlantılı olarak tüm kullanımlarından sorumlusunuz ve hesabınızın kullanımı sebebiyle yüklenilen tüm masraf, ücret, borç veya zararlar ile hesabınız aracılığıyla yapılan işlemlerin tamamından mesul olacaksınız.

ÇEVRİMİÇİ SİPARİŞ

Katılımcı LPQ konumlarından çevrimiçi sipariş verebilme özelliğini size sunabiliriz. Bu Koşullar, sadece Hizmetler vasıtasıyla verilen siparişlere uygulanmaktadır. Asgari sipariş tutarları uygulanabilir. Siparişinizle ilgili geçerli teslimat ücretleri, vergiler ve ödenecek diğer tutarlar, siparişinizi verdiğinizde tanımlanır. Dolar cinsinden değerler ve Hizmetler vasıtasıyla verebileceğiniz sipariş sayısı üzerinde sınırlandırmalar olabilir. Sipariş esnasında Hizmetler vasıtasıyla size sunulan ödeme seçeneği araçlarını kullanarak siparişinizin ödemesini yapmakla mesulsünüz. Üçüncü Taraf sağlayıcılar kullanmaktayız ve ödemeleri işlemek üzere çeşitli üçüncü taraf hizmetleri de kabul edebiliriz. Siparişinizi verdiğinizden tanımlanan LPQ konumu, siparişinizi yerine getirmekle ayrıca siparişinize ilişkin soru veya diğer bildirimlerden sorumludur. İndirimler, kuponlar ve diğer teklifler, çevrimiçi sipariş ile birleştirilemez. Katılımcı her bir konum, Hizmetler vasıtasıyla tanımlanan tüm menü öğelerine sahip olmayabilir. Hizmetler, siparişinizi kişiselleştirmenize izin verebilir. Eğer varsa, iptal edilen yiyecek-içecek siparişleri için ödenen meblağların iadeleri, iptal zamanında tanımlanacaktır. Ödenecek miktarın tanımlanması için lütfen doğrudan, siparişinizi yerine getirmekten sorumlu LPQ konumu ile irtibata geçiniz.

FESİH

Hizmetlere erişiminizi ve Hizmetleri kullanımınızı herhangi bir zamanda, haklı gerekçe olsun olmasın iptal edebiliriz. Herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın Hizmetlerin teminini sonlandırma veya Hizmetleri değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Kanun ve hakkaniyet çerçevesinde mevcut olan diğer tüm kanuni çözüm yollarını talep etme hakkını da saklı tutmaktayız.

ÜÇÜNCÜ TARAF BAĞLANTILAR

Hizmetler, üçüncü taraflarca sunulan diğer web sitelerine ve kaynaklara bağlantılar içerebilir (hep birlikte “Üçüncü Taraf Web Siteleri” olarak anılacaktır). Bu bağlantılar, sadece sizin rahatınız için sunulmaktadır. Aşağıdakiler sizin sorumluluğunuzda değildir: (i) bu gibi web sitelerinin veya kaynakların kullanılabilirliği veya doğruluğu; ya da (ii) bu gibi web sitelerinde veya kaynaklardaki ya da bunlardan erişilebilir olan içerik, ürün veya hizmetler. Bu gibi web sitelerine veya kaynaklara olan bağlantılar, bu gibi web sitelerinin veya kaynakların ya da bu gibi web sitelerinde veya kaynaklardaki ya da bunlardan erişilebilir olan içerik, ürün veya hizmetlerin LPQ tarafından onaylandığını ima etmez. Bu gibi web sitelerini veya kaynaklarını kullanımınızdan kaynaklanan tüm risklere dair yegane sorumluluğu kabul etmekte ve tüm riskleri üstlenmektesiniz.

SUNULAR

Tüm görüş, öneri, fikir, grafik veya Hizmetler vasıtasıyla tarafımıza iletilen diğer bilgiler (her biri “Sunu” olarak anılacaktır), herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm fikri mülkiyet hakları ve bir sunudaki diğer haklar dahil olmak kaydıyla gizli olmayan ve tescilsiz olarak kabul edilecektir. Sunularda bulunarak LPQ’ya ve iştirakleri ile hizmet sağlayıcılarına ayrıca her bir ilgili lisansörüne, halefine veya temlik olunan şahsına bu materyallerin herhangi bir amaçla kullanımı, çoğaltılması, değiştirilmesi, icra edilmesi, görüntülenmesi, dağıtılması veya başka şekilde üçüncü taraflara ifşa edilmesi konusunda telifsiz, münhasır olmayan bir hak vermektesiniz. İbraz ettiğiniz veya katkıda bulunduğunuz herhangi bir Sunudan LPQ’nun değil tarafınızın sorumlu olduğunu ayrıca yasallığı, güvenilirliği, doğruluğu ve uygunluğu dahil bu içerikten tam olarak sorumlu olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz. Sizin veya Hizmetlerin diğer kullanıcıları tarafından yayınlanan herhangi bir Sununun içeriği veya doğruluğu konusunda üçüncü taraflara karşı sorumlu veya mesul değiliz.

GİZLİLİK

Bilgileri nasıl topladığımız, kullandığımız ve paylaştığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza bakınız.

GARANTİ REDDİ

HİZMETLERİ, İÇERİĞİNİ VE HİZMETLER VASITASIYLA ELDE EDİLEN ÖĞELERİ KULLANIMINIZA İLİŞKİN RİSKLER SİZE AİTTİR. HİZMETLER VE HİZMETLERİMİZ ÜZERİNDE VEYA VASITASIYLA SUNULAN TÜM İÇERİK, “OLDUĞU GİBİ” VE “SUNULDUĞU” ESASINA GÖRE ZIMNİ VEYA AYNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜT OLMAKSIZIN SUNULMAKTADIR. NE LPQ NE DE LPQ İLE BAĞLANTILI KİŞİLER SİTE, İÇERİK VEYA HİZMETLERİN GEREKLİLİKLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI YA DA KESİNTİSİZ, GÜVENLİ VEYA HATASIZ BİR ŞEKİLDE SUNULACAĞI HUSUSUNDA BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAZ. LPQ SİTE, İÇERİK VEYA HİZMETLER VASITASIYLA SATIN ALINAN VEYA ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN, HİZMETLERİN VEYA BİLGİLERİN KALİTESİNE YA DA SİTE, İÇERİK VEYA HİZMETLER VASITASIYLA ELDE EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRULUĞU, GÜNCELLİĞİ, GERÇEKLİĞİ, EKSİKSİZLİĞİ VEYA GÜVENİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. GEÇERLİ KANUNCA İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE LPQ, İŞBU VESİLE İLE, TİCARETE UYGUNLUK, İHLAL ETMEME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK TAAHHÜTLERİ DAHİL SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BUNUN DIŞINDAKİ HER TÜRLÜ TAAHHÜDÜ REDDETMEKTEDİR. YUKARIDA ANILANLAR, GEÇERLİ KANUN KAPSAMINDA HARİÇ TUTULAMAYACAK VEYA SINIRLANDIRILAMAYACAK OLAN TAAHHÜTLERİ ETKİLEMEZ.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

GEÇERLİ KANUNCA İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA LPQ, İŞTİRAKLERİ, HİZMET SAĞLAYICILARI VEYA BUNLARIN İLGİLİ YÖNETİCİLERİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ÇALIŞANLARI, HİSSEDARLARI VE/VEYA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR YASAL TEORİ KAPSAMINDA, HERHANGİ BİR HİZMETTEKİ İÇERİĞİ KULLANMAK VEYA KULLANAMAMAK DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HİZMETLERİ KULLANMANIZ VEYA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN, AYRICA HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN BEDENSEL YARALANMA, ACI VE ELEM, DUYGUSAL SIKINTI, GELİR KAYBI, KAR KAYBI, İŞ VEYA UMULAN TASARRUFLARIN KAYBI, KULLANIM KAYBI, İTİBAR KAYBI, VERİ KAYBI DAHİL DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFİ, TAKİP EDEN VEYA CEZA GEREKTİREN ZARARLAR DAHİL HAKSIZ MUAMELE (İHMAL DAHİL), SÖZLEŞMENİN İHLALİ SEBEBİYLE KAYNAKLANAN ZARARLARDAN LPQ BU GİBİ ZARARLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA LPQ’NUN HİZMETLERDEN KAYNAKLANAN YA DA HİZMETLERİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI İLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), ÜRÜN SORUMLULUĞU, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA DİĞER SORUMLULUK TEORİSİ ŞEKLİNDEKİ TOPLAM SORUMLULUĞU TARAFINIZIN FİİLİ VEYA DOĞRUDAN ZARARINIZI YA DA EĞER DAHA AZ İSE 100 DOLARI AŞMAZ. BAĞLI VEYA TESADÜFİ ZARARLARA YÖNELİK SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEYEN YARGI ALANLARINDA LPQ’NUN SORUMLULUĞU, KANUNCA İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE SINIRLANDIRILMAKTADIR.

TAZMİNAT

LPQ, iştirakleri, hizmet sağlayıcıları ve bunların ilgili yöneticilerini, yönetim kurulu üyelerini, çalışanlarını, hissedarlarını, üyelerini ve/veya temsilcilerini (herhangi bir sınırlama olmaksızın avukat ücretleri dahil) aşağıdakilerle ilgili iddia, zarar, maliyet, borç veya giderlerden beri kılmayı, bunlara karşı savunmayı veya tazmin etmeyi kabul etmektesiniz: (a) Hizmet kullanımınız; (b) Sunumlarınız; (c) bu Koşulları ihlaliniz; (d) başkasının haklarını ihlaliniz ya da (e) Hizmetlerle bağlantılı davranışınız.

TABİ OLUNAN HUKUK VE YARGI ALANI

Hizmetlere ve bu Koşullara ilişkin tüm konular ile bunlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan tüm anlaşmazlıklar (her durumda, sözleşmeden kaynaklanmayan anlaşmazlıklar veya talepler dahil), kanun hükmü veya kural seçimi veya çatışması olmaksızın New York Eyaleti iç yasalarına tabi olacak olup bunlara göre yorumlanacaktır. LPQ’nun yegane takdirine göre yorum, ihlal, geçersizlik, adem-i ifa veya fesih dahil bu Koşullardan kaynaklanan anlaşmazlıkları, New York yasalarını uygulayan Amerikan Hakem Birliği Tahkim Kuralları uyarınca nihai ve bağlayıcı tahkime sunmanız gerekebilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Hizmetler ve İçeriği LPQ’ya, bağlı kuruluşlarına, iştiraklerine ve/veya lisansörlerine ait olup Birleşik Devletler ve uluslararası telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır ve diğer fikri mülkiyet veya sahiplik hakları kanunlarınca korunmaktadır. Bu Koşullar, Hizmetleri sadece ticari olmayan kişisel kullanımınız için kullanmanıza izin vermektedir. Aşağıdakiler haricinde İçeriğin herhangi bir kısmını çoğaltamaz, dağıtamaz, değiştiremez, bundan türev çalışmalar yapamaz, alenen görüntüleyemez, alenen icra edemez, yeniden yayınlayamaz, indiremez, depolayamaz ya da aktaramazsınız: İçeriği Hizmetlerden, kendi kişisel ticari olmayan kullanımınız için yazdırabilir veya indirebilirsiniz; ancak tüm telif hakkı ve diğer sahiplik bildirimlerini eksiksiz saklamalısınız. Bu; alt lisans verilemez sınırlı bir lisan verilişi olup mülkiyet devri değildir ayrıca bu lisans kapsamında Hizmetleri veya herhangi bir içeriği ticari bir amaçla ya da (ticari veya ticari olmayan bir şekilde) aleniyete dökmek için kullanamazsınız.

Bu Koşullarca aksine açıkça izin verilmemişse, İçeriği ve/veya Hizmetleri çoğaltamaz, tadil edemez veya bunlara bağlı olarak türev çalışmalar hazırlayamaz, bunları dağıtamaz, satamaz, devredemez, alenen ifa edemez, aktaramaz veya başka şekilde kullanamazsınız. Herhangi bir başka web sitesi üzerindeki veya bununla bağlantılı içeriği veya Hizmetleri, herhangi bir amaçla kullanamazsınız. Bu bildirimi ve bu gibi bilgilerle birlikte aslen dahil edilen diğer telif hakkı bildirimlerini bu bilgilerin tüm kopyalarına dahil etmek zorundasınız.

LPQ adı, logosu ve ilgili tüm adlar, logolar, ürünler ve hizmet adları, tasarımları ve sloganları, LPQ’nun veya iştiraklerinin veya lisansörlerinin ticari markalarıdır. Bu gibi markaları, LPQ’nun yazılı ön izni olmaksızın kullanamazsınız.

TELİF HAKKI İHLALİ

Eğer iyi niyet çerçevesinde, Hizmetlerde veya Hizmetler vasıtasıyla sunulan herhangi bir materyalin sahip olduğunuz veya kontrolünüzde bulunan bir telif hakkını ihlal ettiğine inanıyorsanız, İletişim sayfamızda bulunan Müşteri Hizmetine e-posta göndererek tarafımızı bilgilendirin.

Lütfen, doğru bildirim gereklilikleri için 17 U.S.C § 512(c)(3)’e bakın.

SAİR HÜKÜMLER

Bu Koşullar ve referans yoluyla işburaya dahil edilen diğer belge veya politikalar sizin ve LPQ arasında Hizmetlere ilişkin var olan tek ve tüm anlaşmayı teşkil etmekte olup Hizmetlere ilişkin yazılı ve sözlü tüm önceki ve eşzamanlı mutabakatların, anlaşmaların, beyan ve taahhütlerin yerini almaktadır. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün bir mahkemece veya başkaca bir yetkili hakim makamınca herhangi bir nedenle geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz kılınması durumunda söz konusu hüküm, Koşulların kalan hükümleri yürürlükte kalmaya devam edecek şekilde çıkarılacak veya asgari ölçüde sınırlandırılacaktır. Bu Koşullarda yer alan herhangi bir şart veya koşuldan LPQ’nun feragat etmemesi; bu gibi şart veya koşulun sonraki veya devam eden bir feragati ya da başkaca bir şart veya koşuldan feragat olarak kabul edilmeyecek olup LPQ’nun bu Koşullar kapsamındaki bir hakkı veya hükmü iddia etmemesi, bu haktan veya hükümden feragat tesis etmeyecektir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Bu Koşullara ilişkin tüm yorumlar, sorular, teknik destek talepleri ve diğer bildirimler İletişim sayfamızı ziyaret etmek suretiyle Müşteri Hizmetlerine yönlendirilmelidir.